Faizsiz Finans Birliği Girişim Grubu 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı Sonrası Açıklamalar yapıldı

Faizsiz Finansman Birliği Girişim Grubu Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı Sonrası Açıklamalarda Bulundu

İlki 1976 yılında Mekke-i Mükerreme’de düzenlenen İslami Ekonomi ve Finans Konferansı bu yıl İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde 14-20 Haziran tarihleri arasında İslami Kalkınma Bankası’nın kuruluşu İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’nün koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak’ın Faizsiz Finans sistemi, İslam Ekonomisi ve Finansı hakkında yaptığı açıklamaları Faizsiz Finansman Birliği Girişim Grubu olarak yakinen takip ettik.

Cumhurbaşkanımız, Uluslararası İslami Ekonomi ve Finans Konferansı’nda tüm dünyaya hitap ederek, faizsiz finans sisteminin ve İslam İktisadının sesi olmuştur.

Cumhurbaşkanımızın “İslam İktisadı ve Faizsiz Finans” Açıklamalarını Destekliyoruz

Cumhurbaşkanımızın İslami Ekonomi ve Finans Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmadan bazı kesitleri tekrar hatırlatarak dikkat çekmek istiyoruz. “Küresel sistemin adalet ve merhamet eksenli olarak yeniden bir yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu dile getiriyoruz. Hız, tahakküm, çıkar ve faiz üzerine bina edilen mevcut küresel ekonominin, mimarinin insanı ve tabiatı koruması mümkün değildir.” 

“Küresel ekonomik çarpık yapının alternatifi insanı merkeze alan emeği yücelten haksız kazanca müsaade etmeyen İslami ekonomi ve finans modelidir. İnsani, ahlaki ve çevreci karakteri faizi ve sömürüyü red eden yapısıyla İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır. Geleceğin dünyasında faize ve sömürüye dayalı mevcut ekonomik sistemin yerini risk paylaşımın esas olduğu katılımcılığa bırakacağına inanıyorum.” sözleriyle yaptığı açıklamaları Faizsiz Finansman Birliği Girişim Grubu olarak sonuna kadar destekliyoruz. Bu noktada Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman sektörünü, katılım finans sektörünü ve tüm paydaşları aynı çatı altında buluşmaya davet ediyoruz.   

“Bu çıkış İslam İktisadı’nın sesi, Faizsiz Finans sisteminin de umudu Olacaktır”

Güçlü olanın hesap vermediği bir dünyada “İnsani, ahlaki ve çevreci karakteri faizi ve sömürüyü red eden yapısıyla İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır.” sözleriyle Sn. Cumhurbaşkanımızın çıkışı İslam İktisadı ve Faizsiz Finans sistemi için bir ümittir. Bu çıkış İslam iktisadının sesi, faizsiz finans sisteminin de umudu olacaktır.

Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak’ın da yaptığı konuşmada bazı sözlere dikkat çekmek istiyoruz. Sn. Albayrak “Faizsiz Finans sisteminin Türkiye Ekonomisi ve Finans sistemi içerisindeki yerini güçlendirecek, tüm araç ve mekanizmaları devreye alıyoruz. Hedefimiz gelişmiş Türkiye’yi gelişmiş finansal alt yapısı genç, dinamik nüfusu ve nitelikli iş gücünün yanında jeostratejik konumuyla İstanbul Finans Merkezi’nin sağlayacağı avantajlarla dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmek.” sözleriyle Faizsiz Finans sektörünün vizyonunu ortaya koymuştur. Bizde bu yolda Faizsiz Finansman Birliği Girişim Grubu olarak ülkemizi ve İstanbul’umuzu dünyanın Faizsiz Finans Merkezi haline getirilmesi noktasında sonuna kadar destekçisi olacağız.

“ Faizsiz Finans, sömürüyü ve faizi ortadan kaldıran bir finans modelidir”

Faizsiz Finansman Birliği Girişim Grubu Başkanı Şaban OĞUZ “İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 12.Uluslarası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı’nı sonuna kadar takip ettik. Dünyanın dört bir yanındaki birbirinden değerli akademisyenler ve yöneticilerin takıldığı bu konferansı enine boyuna kendi içimizde konuşmak ve istişare ettikten sonra böyle bir açıklamayı yapmayı uygun bulduğumuz için bu güne kadar bekledik.” dedi. Biz Faizsiz Finansman Birliği Girişim Grubu olarak, Faizsiz Finans sektöründe çalışmış, çalışmış olan kişilerin oluşturduğu bir platformuz. Bu platformun kurumsal bir yapıya dönüştürülmesi için firmalarımızla görüşme halindeyiz, bunu yaparken hiçbir kurumumu, hiçbir kuruluşumuzu ayırt etmediğimizi öncelikle belirtmek isteriz diye sözlerine başlayan OĞUZ “İslam iktisadı ve Faizsiz Finans insanı merkeze alan sömürüyü ve faizi ortadan kaldıran bir finans modelidir.” diyerek sözlerine başladı.

“Yeni bir modele doğru gidiyoruz.  İnsani Finans, İnsan Merkezli Ekonomi”

Faizsiz Finans sektörü, insanı merkeze alan ve katılımcılığın en üst seviyede olduğu toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın ön plana çıkarıldığı bir sektör. Bu sebeple insanı merkeze alan ve onun ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan bir ekonomik bir modele doğru gitmemiz gerekiyor. Reel olmayan paradan para kazandıran finansal sistemlerin yerini insani, ahlaki ve İslami bir finans modeli olan İnsani finans ve İnsan merkezli ekonomik modele doğru yol almamız gerekiyor.

Kar amacı gütmeden sömürüden ve faizden uzak insanın temel ihtiyaçlarını rahat bir şekilde sağlayacak olan bu ekonomik modeli geliştirme noktasında Faizsiz Finansman Birliği Girişim Grubu olarak çalışıyoruz. Yeni iş modelleri geliştirerek faizsiz finans sistemini ve diğer sektörlerle bütünleştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız tüm sektörlerde faizsiz finans modellerinin kullanılmasını sağlamak ve insanın temel ihtiyaçlarına ulaşma noktasında da faize bulaşmadan ihtiyaçlarını karşılatmak diye konuştu.

Faizsiz Finans Sistemi Yeni İş Modelleriyle Gelişecek

Faizsiz finans sektörünün geliştirilmesi ve pazar payının arttırılması için yeni iş modellerinin uygulanmaya başladığını belirten OĞUZ, “Pandemi sürecinde kurumların kendilerine has yöntemleriyle müşterilerine ulaşma noktasında çok farklı uygulamaların hayata geçirildiğini ve müşterilere verilen hizmet noktasında herhangi bir aksaklık yaşanmadan ulaşıldığını belirtti.

Yeni normal hayatta iş modelleriyle faizsiz finans sisteminin de geliştirileceğini belirten OĞUZ, sektörde hizmet veren firmalar yeni normal hayata ayak uydurma noktasında çok hızlılar, bu süreçte sektörü geliştirmeye devam ettiler ve kısa sürede de yeni iş modelleriyle müşterilerinin karşılarında oldular” dedi.

“Faizsiz Finans sektörünün de içinde bulunduğu her gün farklı bir iş modeliyle karşı karşıya geliyoruz, bu yeni iş modelleri faizsiz finans sektörünün gelişmesinde önemli rol oynayacak” dedi.

Faizsiz Finans Zirvesi ve Faizsiz Finans Fuarı Çalışmalarına Başladık

OĞUZ, “Faizsiz Finansman Birliği Girişim Grubu Başkanı olarak, çıktığım bu yolda çok önem verdiğim iki konu vardı. Birincisi faizsiz finans sektörünün tüm paydaşlarını hangi platformda olursa olsun adına bir platform, bir dernek, bir vakıf veya bir birlik hangi isimle olursa olsun  bir araya getirmek, ikincisi faizsiz finans sektörünün de diğer sektörler gibi bir fuara sahip olması, Allah nasip ederse bu iki önemli çalışmayı da olgunlaştırarak önümüzdeki günlerde paylaşacağız.” dedi.

Faizsiz Finans Zirvesi, hakkında kısaca bilgi veren OĞUZ, “İslam İktisadının tüm paydaşlarını Faizsiz Finans Zirvesi’nde bir araya toplamayı amaçlıyoruz. Bu zirvede Katılım Finansı kuruluşları, Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans sektörü kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Üniversitelerimizle birlikte organize etmeyi planlıyoruz. Faizsiz Finans sektörünün ilk ve tek zirvesi olacak bu organizasyon pandemi sürecinden sonrasında Faizsiz Finans Zirvesi’nin gerçekleştirmek istiyoruz.

Faizsiz Finans Fuarı’nda ise, yine tüm katılım finans kuruluşları, tasarrufa dayalı faizsiz finans sektörü kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerimiz olacak. Ancak bununla faizsiz finans sistemiyle dokunduğumuz Gayrimenkul (Konut) sektörü, Otomotiv Sektörü, Katılım Sigortacılığı sektörü, Helal Turizm ve Helal Gıda sektörüne de bu fuarda yer vererek Türkiye’nin ve belki de Dünyanın İlk ve Tek Faizsiz Finans Fuarı’nı ülkemizde gerçekleştirmeyi istiyoruz.” dedi.

OĞUZ, Faizsiz Finans Fuar alanında aynı zamanda üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerimize de Faizsiz Finans şirketlerinde staj ve iş olanağı sağlama noktasında bir çalışma yapacaklarını duyurdu.

“Faizsiz Finansman Birliği Girişim Grubu olarak, tekrar Sn. Cumhurbaşkanımızın İslam İktisadı ve Faizsiz Finans mücadelesini destekliyor, bu haklı davasında Faizsiz Finansman Birliği Girişim Grubu olarak yanında olduğumuzu tekrar bildiriyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Faizsiz Finansman Birliği Girişim Grubu Hakkında

Faizsiz Finansman Birliği Girişim Grubu, 2020 yılında faizsiz finans sektöründe çalışan ve çalışmış bireyler tarafından sektörün böyle bir ihtiyacının olduğu görülerek sektörü bir arada toplamak amacıyla faaliyet gösteren bir platformdur. Bu girişim grubunun amacı öncelikle sektörün bir araya gelmesini sağlamak ardından da Faizsiz Finansman Birliği’nin kurulmasına ön ayak olmaktır.

Faizsiz Finans sektörünün bir sektör olarak görülmesi ve bunun bir meslek dalı haline gelerek, bu sektörün tanınması noktasında çalışmalar yapmayı, faizsiz finans sektörünü geliştirmeyi ve iş ortaklıklarıyla birlikte sektörün pazar payını arttıracak faaliyetlerde bulunmayı hedeflemektedir.

Katılım Haber

Katılım Haber sitesinin kendi profilidir. Öneri, görüş ve iletişim için lütfen admin@katilimhaber.com e-posta adresinden iletişime geçiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.