Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin ÖZDEMİR’den 2019 değerlendirmesi

2019 yıl sonu verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: “Ziraat Katılım 2019 yıl sonu itibarıyla toplam aktiflerini bir önceki yıl sonuna göre %64 artırarak 36,4 milyar TL bilanço büyüklüğüne ulaşmıştır. Kullandırdığımız nakdi fonlar, bir önceki yıl sonuna göre %63 artarak 28,9 milyar TL’ye, gayri nakdi fonlar ise %10’luk büyüme ile 11,3 milyar TL’ye ulaşmış olup, ülkemiz ekonomisine sağlanan destek toplam 40,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu süreçte, ekonomimizin can damarı konumundaki KOBİ’ler başta olmak üzere reel sektörün finansmanına yönelik desteğimiz artarak devam etmiştir. 2019 yıl sonu itibarıyla toplanan fonlar, önceki yıla göre %68 oranında artarak 25,5 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır.” dedi

Aktif kalitemizi koruyoruz.

Ziraat Katılım olarak, aktif kalitesini korumayı ve geliştirmeyi öngören bir büyüme stratejisini benimsediklerini belirten Özdemir: “Tahsis ve fon kullandırım süreçlerimiz ile erken uyarı ve risk izleme alt yapımız bu doğrultuda sürekli olarak geliştirilmektedir. Sürdürülebilir büyüme ve müşteri odaklılık stratejilerimiz doğrultusunda, 2019 yılında kullandırılan fonlar hızlı büyümesini sürdürmüştür.Kira sertifikası ihracımız 13 milyar TL’ye ulaştı.

Ziraat Katılım’ın 2019 yılında toplamda 8,2 milyar TL’ye ulaşan 19 adet kira sertifikası ihracını başarıyla tamamlandığını açıklayan Özdemir: “Kaynak yapısını zenginleştirme stratejisinin bir parçası olarak sermaye piyasalarında aktif rol alan Ziraat Katılım, iştirakleri Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ve ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ile yerel piyasada TL cinsinden kira sertifikası ihraçları gerçekleştirmek üzere SPK’dan 500 milyon TL, 1,5 milyar TL, 1,5 milyar TL, 2 milyar TL, 4 milyar TL ve 8 milyar TL olmak üzere altı ayrı kira sertifikası ihraç tavanı onayı almıştır. Bu çerçevede, Ziraat Katılım kurulduğu tarihten 2019 yılsonuna kadar değişik tutarlı tertipler halinde 13 milyar TL’lik ihraç gerçekleştirmiştir.” diye belirtti.

Kaynak çeşitliliğimizi artırıyoruz.

Kaynak çeşitliliği ile ilgili detaylı bilgi veren Metin Özdemir: “Ziraat Katılım ilave kaynak sağlamak ve kaynak çeşitliliğini artırmak için 17 banka ve finansal kuruluşun katılımı ile 250 Milyon ABD doları tutarında murabaha sendikasyonu temin etmiştir. Bu işlemle bilanço ve likidite yönetimine esneklik sağlanmış, uygun vade ve maliyetlerle ilave kaynak temin edilmiş ve ülke ekonomisine dış kaynak girişi gerçekleştirilmiştir.” ifadelerine yer verdi.

Yatırım vekâleti sözleşmesi ile fon toplama işlemlerine başladık.

18/10/2018 tarihli ve 30569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Yatırım Vekâleti Sözleşmesi ile katılım bankalarına fon toplama konusunda yeni bir uygulamanın önü açılmıştır. Bu uygulamaya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Özdemir: “Ziraat Katılım 15.07.2019 tarihinden itibaren Tüzel müşteriler için Yatırım Vekâleti Sözleşmesi ile fon toplama işlemlerine başlamıştır. 22/06/2019 tarihli 30809 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ kapsamında Yatırım Vekâleti Sözleşmesine dayalı katılma hesaplarının 1 ayın altında vadelerde de açılabilmesi ile tüzel müşterilere 1 ayın altında vadelerle katılma hesabı açılabilmektedir.” şeklinde konuştu.Finansman alternatiflerimizle tüketicilerimizin yanındayız.

2019 yılında konut finansman kampanyası gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir: “Müşterilerimizin konut edinimini desteklemek ve inşaat sektörüne hareketlilik sağlamak noktasında, kamu bankalarımızla birlikte konut finansmanı kampanyası yaptık. Yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği yaparak, sıfır km yerli üretim binek ve ticari araçları satın alacak müşterilerimize yerli üretime özel taşıt finansmanı paketi oluşturduk.” dedi.

Mobil Finansman’ı hayata geçirdik.

Katılım Mobil Uygulamasını anlatan Özdemir, dijital yönetim sağlanması ile ilgili şunları söyledi: “Gerçek ve tüzel müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak onlara en doğru kanaldan en uygun çözüm ve değer önerilerini sunan Ziraat Katılım, ürün çeşitliliğini artırmaya devam etmektedir.

Hali hazırda aktif limiti bulunan tüzel müşterilerimizin finansman işlem süreç kalitesinin arttırılabilmesi adına, Katılım Mobil Uygulaması üzerinden finansman işlemlerini yürütebileceği “Mobil Finansman“ seçeneği hayata geçirilmiştir. Müşterilerimizin şubeye gelmeden Katılım Mobil üzerinden finansman başvurularını gerçekleştirebildikleri, doküman yükleme ve onay süreçleri için süre ve maliyette etkinlik sağlayarak işlemlerini sonuçlandırabildikleri bir dijital yönetim sağlanmıştır.”

Açık kaynak kodlu teknolojileri hayata geçiriyoruz.

“Teknolojide Millileşme” stratejisi kapsamında hamlelerine hız verdiklerini açıklayan Metin Özdemir; “ Açık kaynak kodlu yazılım çözümlerinin hayata geçmesi ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları için Ziraat Katılım’ın önemli bir referans olacağı düşünülmektedir. Bu önemli deneyimin paylaşımı ile birlikte Ülke olarak bu alanda dışa olan bağımlılığın azalmasına katkı sunulması, yenilikçi teknolojilere önemli bir adım atılması hedeflenmektedir. Açık kaynaklı sistemlere geçişle birlikte Ülke ve kurumlar için güvenlik anlamında önemli bir kazanım olması beklenirken, ciddi tasarruf imkanları da sağlanacak, Ülke içinde teknolojik çözümler sunan şirketler arasında entegrasyon ve bu konuda faaliyet gösteren finteklere de gelişim imkanı tesis edilecektir.” ifadelerini kullandı.

2019 yılında 13 yeni şube açarak büyüdük.

2019 yılı içerisinde 13 yeni şube açtıklarını ve toplamda 93 şubeye ulaştıklarını ifade eden Özdemir: “ Köklü kurumsal kültürümüzün yansıması olan değerlerimiz ve etik ilkelerimiz doğrultusunda, reel ekonomiye katkımızı artırmak üzere özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Katılım bankacılığını yaygınlaştırma misyonumuza sıkıca bağlı kalarak projelerimize kararlılıkla devam ederken, nihai hedefimiz Türkiye ekonomisine artan oranda değer üretmek ve sürdürülebilir kalkınmayı çok yönlü desteklemektir.

Daha yüksek hedeflere ulaşma kararlılığıyla bu yolda bizimle yürüyen ve başarılı performansımızda katkısı olan, çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza şahsım ve Ziraat Katılım yönetim ekibi adına teşekkür ederim.” diyerek sözlerini tamamladı.

Katılım Haber

Katılım Haber sitesinin kendi profilidir. Öneri, görüş ve iletişim için lütfen admin@katilimhaber.com e-posta adresinden iletişime geçiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.