Katılım Haber’in Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan ALTUNDAĞ ile yaptığı özel röportaj

Hasan ALTUNDAĞ kimdir ?

10 Nisan 1966’da Konya Dere’de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Hasan Altundağ, bankacılık hayatına 1986 yılında Yapı ve Kredi Bankası Teftiş Kurulunda Müfettiş olarak başladı. 1999 yılına kadar sırasıyla Müfettiş, Operasyon Yönetmeni ve Saha Yönetmeni olarak görev yaptı. 1999-2004 yılları arasında bir katılım bankasında Şube Müdürü olarak görev yapan Altundağ, 2004 yılı Mart ayında Albaraka Türk Katılım Bankası ailesine katıldı. Albaraka Türk’te 2004-2005 arası yıllarda Sultanhamam Şube Müdürü, 2005-2011 arası yıllarda Pazarlama Bölge Müdürü, 2011-2013 arası yıllarda Dönüşüm Yönetim Ofisi Müdürü ve 2013-2016 arası yıllarda Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi Müdürü olarak görev yaptı. 2017 yılı Ocak ayı itibarıyla Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atanan Hasan Altundağ, halen; Ürün Yönetimi Müdürlüğü, Alternatif Dağıtım Kanalları Müdürlüğü, Pazarlama Müdürlüğü ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Altundağ aynı zamanda Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. ve Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Albaraka Türk’ün 2020 ve daha sonrası için vizyonu nedir ?

Kısa vadede hedeflerimiz daha çok kaynak geliştirme, Kobilere yönelik ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve dış ticaret sektörünü destekleme üzerinedir. Yine önümüzdeki yıl içerisinde; karar destek sistemleri, chatbot gibi uygulamalar sayesinde bankacılık modellerini akıllı sistemler ile geliştirmek, blokchain uygulamaları ile müşteri gizlilik ve güvenliğini artırmak, sesli asistan, yeni nesil şube ve farklılaştırılmış bankacılık modelleri ile kişiye özel hizmetin geliştirilmesini hedeflemekteyiz.
Dünyanın en iyi katılım bankası olma yolunda çıktığımız bu yolda uzun vadedeki hedeflerimizin büyük bir bölümü teknolojiyi tüm hizmetlerimize entegre ederek farklılaşma yoluna gitmeyi içermektedir. Bu kapsamda yapılan bir çalışma olarak teknoloji destekli hizmet anlayışıyla geliştirilen Yeni Nesil Şube konseptini tüm şubelerimize entegre etmeyi örnek gösterebiliriz. Bu şube modeli sayesinde şubelerimizin gerçek potansiyeli ortaya çıkacak ve şubelerimiz müşterilerimizin yalnızca finansal işlemlerin yapıldığı bir ortamdan çıkarak bir yaşam alanına dönüştürülecektir.

Katılım Bankalarının veya Albaraka Türk’ün öncülüğünde ortak ödeme platformu çıkartacak mı ?(Axess,word ör)

Dijital dünyada yaşanan gelişmelerle birlikte, ödeme sistemleri dünyası da giderek ivmelenen bir hızla büyümeye başladı. Her ne kadar pazardaki pastanın büyük payında konvansiyonel bankalar olsa da katılım bankaları olarak her geçen gün büyümekte, müşteri portföyümüzü güçlendirmekte ve dijital dünyada daha sağlam adımlarla yerimizi almaktayız. Bu noktada elbette katılım bankaları olarak ortak hedefimiz yalnızca ödeme sistemleri dahilinde değil, tüm ürün ve hizmetlerimizde pazardaki payımızı arttırmak ve daha çok müşteriye ulaşabilmek. Bunun için gerekli tüm çalışmalarda karşılıklı temas halindeyiz. İleriki dönemlerde katılım bankaları olarak müşterilerimize daha çok alanda ulaşabilmek için daha güzel çalışmalarımız olacağına inanıyorum.

Gelişen teknolojiyle birlikte bankacılıkta istihdam azalması olur mu yoksa tam tersine artış mı olur ?

Gelişen teknolojinin istihdamı azaltmasından ziyade, istihdamın çeşitliliği ve istihdam edilecek kişilerin niteliklerinin değişmesine sebep olacağını düşünenlerdenim.
Hemen her gün yaşadığımız teknolojik yenilik ve değişime ayak uydurabilen kişiler, her zamankinden daha fazla aranan personel olmaya devam edecek. Dijital dönüşümün getirdiği yenilikler içerisinde en önemli özelliklerin başında müşterilerimizin dijital ayak izlerini takip etmek ve taleplerine proaktif olarak cevap verebilmek geçiyor. Bu gibi değişen iş yapış biçimlerine uygun istihdam arayışı önümüzdeki dönemde artacak. Bu nedenle sahadan elde edilen verileri analiz edebilen, sınıflandıran, anlamlı bilgiler haline dönüştüren, bu bilgileri en iyi ürün ve hizmete dönüştürebilen kişilerin bankacılık sistemine daha fazla dahil olması ile istihdamın niteliği değiştirecek. İstihdamın artış hızını ise, gelişen teknolojiye karşılık toplumun değişime ayak uydurma hızı da belirleyici olacaktır. Bu hız kurumların değişime uyum sağlama anlamında reflekslerini de güçlendirecektir.

Sizce kamu katılım’ın piyasaya girmesi sizler için pazar kaybı mı yoksa faizsizliği yaymak için bir fırsat mı ?

Türkiye’de katılım bankalarının tüm bankalar içerisindeki payı; toplanan fonda %7,6 ve kullandırılan fonda %5,3 olarak seyretmektedir. Sektördeki bu oranlar yeni kurulan katılım bankaları ile birlikte gün geçtikçe artmaktadır. Albaraka olarak biz de ürün ve hizmetlerimizle bankamızın payını tüm bankalar ve katılım bankaları arasında artırmaya yönelik olarak tüm gücümüzle çalışmaktayız. Sektöre yeni giren katılım bankaları her ne kadar pazar payını düşürdü olarak değerlendirilse de, katılım bankalarının bilinirliliğini ve yeni müşteri kazanımını artıran bir etken olarak düşünmekteyiz. Katılım Bankacılığı uyguladığı yöntemlerde ekonomiye destek olmakla birlikte büyümesine katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda katılım bankacılığın yaygınlaştırılması için kanal etkinliğinin artırılması ve daha fazla katılım bankası kurulması gerektiği görüşündeyim.

Albaraka Türk’ün faizsizliği yayma adına yürüttüğü bir çalışma var mı ?(Konferans vb)

Türkiye’de finans sektörünün önemli bir kısmını bankalar oluşturmaktadır. Katılım bankacılığının, bankacılık sektöründeki payı ise 5,7 civarındadır. Son yıllarda sektörün en önemli oyuncusunun devre dışı kalmasına rağmen, kamu sermayeli Ziraat, Vakıf ve Emlak Katılım bankalarının sektöre dahil olması katılım bankacılığı piyasasını daha rekabetçi hale getirmiştir. Burada katılım bankacılığı sektörünün bir takım dezavantajlarından bahsedilebilir. Örneğin finansal araçlar konusunda bankacılık sektörü kadar çeşitliliğe sahip değiliz. Bu konuda sigorta faaliyetleri örnek olarak ele alınabilir. İslami finansa uygun sigorta türü tekafül olup, bu tür ülkemiz gündemine son yıllarda girebilmiştir. Gerçi Katılım Emeklilik şirketimiz bu açıdan çok önemli bir misyon üstlenmiş, İslami sigortacılığın henüz konuşulmadığı bir dönemde (2013 yılında) kurulan şirketimiz, faizsiz sigortacılıkta ilkleri uygulamaya başlamıştır. İslami finansın hacminin yükselmesi ve payının artması için bu ve benzeri şirketlerin çoğalması ve içeriklerinin zenginleşmesi gerekmektedir. Örneğin İslami yatırım ortaklığı alanında Türkiye’de ciddi bir büyüme alanı mevcuttur. Bu alana yönelik çalışmalar desteklenmelidir. Öte yandan Merkez Bankası finans sektöründe en önemli belirleyici konumda olduğundan, İslami finans sektörünün güçlenmesi için Merkez Bankası nezdinde faizsiz likidite araç çeşitliliği, faizsiz bankacılığa uygun ve özel regülasyonların olması gerekmektedir. Merkez Bankası’nın bazı enstrümanlarını katılım bankaları, çalışma ilkelerinden dolayı kullanamamaktadır. Dolayısıyla bu konuda finansal araç çeşitliliği bu bankalara rekabet dezavantajı oluşturmaktadır. Bu engelin aşılması için de kamu bankaları gibi Merkez Bankası’nın da düzenlemeler yapması gerekmektedir.
Bunların yanı sıra çok sayıda konferansta, yazılı ve görsel basında katılım bankacılığı ilgi ve merak uyandırıyor. Bu vesileyle konuşmacı olarak katıldığımız mecralarda bu konulara da sıkça değinmekteyiz. Gerek ülkemizde gerekse de globalde katılım bankacılığı ve faizsizliği anlatan dijital ve basılı kaynaklara yer veriyoruz.

Albaraka Türk için en iyisi kâr etme amacımıdır. Yoksa en iyisi için farklı bir vizyonu var mı?

Halka açık bir şirket olarak kar elde etmek amacınız olsa da, bu amaç uğruna “Dünyanın en iyi katılım bankası olmak” vizyonumuzdan asla taviz vermemekteyiz.
Bu kapsamda, faizsiz bankacılık prensiplerine bağlı kalarak, kurumsal değerlerimize ve bankacılık etik ilkelerine uygun bir şekilde; başarılarımıza katılan müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımızla ortak faydalarımızı paylaşarak, toplumun finansal ihtiyaçlarını karşılamayı çalışmaktayız.
“Dünyanın en iyi katılım bankası olmak” vizyonunun bizi tüm paydaşlarımız nezdinde başarıya ulaştıracağına eminiz. Bu vizyon ile çıktığımız yolda kar etme, verimli çalışma, istihdam sağlama gibi bankamız için bir çok en iyi kendiliğinden gelecektir.

Katılım Haber olarak Hasan Altundağ’a Teşekkür ederiz…

Katılım Haber

Katılım Haber sitesinin kendi profilidir. Öneri, görüş ve iletişim için lütfen admin@katilimhaber.com e-posta adresinden iletişime geçiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.